Заказать услугу
Оставьте заявку и с Вами свяжется менеджер в ближайшее время
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Главная
/
Лабораториялар
/
Тупроқ таҳлили лабораторияси

Тупроқ таҳлили лабораторияси

Тупроқ агрокимё изланиш ишларини олиб бориш, Агрокимёвий 
хаританомаларни ишлаб чиқиш ҳамда буюртмачига етказиб бериш
ТИЗИМИ

Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра минерал ўғитлардан доимий фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалик экинлари етиштириладиган майдонларда ҳар 4 йилда бир маротаба тупроқ агрокимё изланиш ишлари бажарилиб, агрокимёвий хаританомалар ишлаб чиқилиши белгиланган.

Агрокимёвий хаританома суғориладиган экин ерлари тупроқларининг қишлоқ хўжалик экинлари учун зарур бўлган озуқа моддалари (ҳаракатчан фосфор, алмашувчан калий, гумус (чиринди)) билан таъминланганлик ҳолатини белгиловчи ҳужжат ҳисобланади.

Агрокимёвий хаританома талаби асосида ҳар бир контур кесимида экиладиган қишлоқ хўжалик экинлари учун минерал ўғитларга бўлган илмий талаб ишлаб чиқилади ва шу асосида минерал ўғитлардан ҳар бир контурнинг тупроқ ҳолатига кўра табақалаштириб (дифференциал) фойдаланилади. 

Агрокимёвий хаританома талаби бузилиши ёки умуман унга амал қилинмаслиги оқибатида ўсимлик томонидан тупроқдаги озиқа моддалари олиб чиқиб кетилиши ва уларни ўрни қопланмаслиги (ёки керагидан ортиқ минерал ўғитлар киритилиши) натижасида тупроқ ҳолати ёмонлашиб, экинлар ҳосилдорлиги камайиб боради, экологик вазият бузилади. 

Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда келгуси йилда жами суғориладиган ерларининг 25 фоизидан кам бўлмаган майдонларида (аниқ туманлар кесимида) тупроқ агрокимё изланиш ишлари ва агрокимёвий хаританомалар тайёрлашни ташкил қилиш тўғрисида ҳар йили декабр ойида Қорақалпоғистон Республкаси Вазирлар Кенгаши ва  вилоятлар ҳокимларини қарорлари қабул қилинади.

Туман бўйича тупроқ агрокимё изланишлар якунида жами суғориладиган ерлар тупроқларининг озиқа моддалари билан таъминланганлик даражасига мувофиқ минерал ўғитларга бўлган илмий асосланган талаб ишлаб чиқилади. Шу асосида вилоят ва Республика бўйича қишлоқ хўжалик экин турларига мувофиқ минерал ўғитларга бўлган илмий талаб шакллантирилади.

Агрокимёвий хаританома ишлаб чиқиш:

 • талабномага мувофиқ агрокимёвий таҳлил ўтказиладиган экин ерлар тўғрисидаги маълумотлар (қишлоқ хўжалик харитаси, экин ерлари майдонлари тўғрисида маълумотлар) умумлаштирилади.
 • агрокимёгар мутахассислар томонидан далага чиқиб экин майдонлари рекогнасцировкаси (далани жойлашувини ўрганиш) қилиниб, ер чизмасига элементар (тупроқ намуналари олинадиган) майдончаларни жойлаштириш, экин турлари чегарасини ажратиш ишлари амалга оширилади ва тупроқ намуналари олиш учун етарли миқдорда халтачалар тайёрланади.
 • Тупроқ агрокимё изланиш ишларини бажариш ҳамда агрокимёвий хаританома тайёрлашда қишлоқ хўжалик корхонасининг жами суғориладиган ерларидан тупроқ намуналари олинади.
 • Тупроқ намуналари диагонал, йўналиш ва конверт усулларида олинади, мутахассис томонидан контур жойлашуви ва дала шароитдан келиб чиққан ҳолда намуналар олиш усули танланади.
 • Тупроқ намунаси олишда ер майдонлари ўртача 5 гектардан бўлакчаларга бўлиниб, шартли бўлинган 5 гектарлик катакчалардан тупроқ ҳайдов қатламидан (0-30 см) 5 та намуналар олиниб, аралаш намуна тайёрланади.
 • Аралаш намуна тайёрлашда 5 гектардан олинган алохида 5 та тупроқ намунаси полиэтилен плёнка устида яхшилаб аралаштирилиб текис ёйилади ва катакчаларга бўлиниб ҳар бир катакчадан ўртача 50 грамм миқдорида тупроқ олиниб аралаш намуна тайёрланади ва халтачаларга солиниб тегишли рақам билан рақамланади.
  Ерларни экишга тайёрлаш жараёнида, экиш билан бирга ёки озиқлантириш мавсумида минерал ўғитлар қўлланилган холатда ушбу далалардан тупроқ намуналари олиш ишлари дарҳол тўхтатилади ва 25-30 кун ўтиб минерал ўғитлар ўсимлик томонидан ўзлаштирилгандан сўнг тупроқ намуналари олиш мумкин.
 • тупроқ агрокимё изланиш ишлари натижаларини жамлаш ҳамда фермер хўжалиги ва бошқа қишлоқ хўжалик корхонаси суғориладиган ерлари бўйича агрокимёвий хаританомалари ишлаб чиқишда хатоликларга йўл қўймаслик учун тупроқ аралаш намуналарини рақамлашда кетма-кетлик сақланиши шарт, масалан фермер хўжалиги номи ёзилиб, аралаш намуналар тартиб рақами 1-2-3... ўсиб борувчи рақамлар билан рақамланади, ушбу маълумотлар дала дафтарида қайд этиб борилади.
 • ҳар бир фермер хўжалиги ва бошқа қишлоқ хўжалик корхоналари суғориладиган ерларидан олинган тупроқ аралаш намуналари агрокимё таҳлил лабораториясига рўйхат бўйича топширилади.
 • Тупроқ намунаси лаборатория журналига қайд этилиб, қабул қилиб олингандан сўнг ўрнатилган тартибда тупроқдаги ўсимлик ўзлаштира оладиган озиқа элементлари ҳаракатчан фосфор, алмашувчан калий ва гумус (чиринди) миқдорига алоҳида-алоҳида лаборатория таҳлил ишлари бажарилади.
 • Лаборатория таҳлил натижалари ҳар бир кўрсаткич (фосфор, калий, гумус) бўйича тупроқ намуналари ҳисоб-китоб қилиниб, тупроқ таркиби тўғрисидаги маълумотлар агрокимёвий хаританома ишлаб чиқиш учун компьютер картография бўлимига топширилади.
 • Компьютер-картография бўлими томонидан қишлоқ хўжалик корхонаси суғориладиган ер майдонлари харитаси электрон кўриниши тайёрланиб, контурлар бўйича тупроқнинг ҳаркатчан фосфор, алмашувчан калий ва гумус (чиринди) билан таъминланганлик ҳолатига мувофиқ ҳар бир элемент 5 та кўрсаткич бўйича (жуда кам, кам, ўрта, юқори, жуда юқори) баҳоланиб, агрокимёвий хаританома ишлаб чиқилади.
 • ҳар бир контур озиқа моддалари билан таъминланганлик даражасига мувофиқ турли ранглар билан ажратилади ва тупроқнинг таъминланганлигига кўра барча қишлоқ хўжалик экинлари учун минерал ўғитларга бўлган талаб ҳисоблаб чиқилиб, жадвал шаклида хаританомага илова қилинади.
  Агрокимёвий хаританомага тупроқнинг озиқа моддалари билан таъминланганлигига кўра унинг унумдорлигини ошириш, атроф муҳитни мухофаза қилиш ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланиш тўғрисида тавсияномалар киритилади.
 • “Республика агрокимёвий таҳлил маркази” филиаллари ҳар бир давр (100 фоиз майдонда тупроқ таҳлиллари ўтказилган давр) бўйича электрон маълумотлар базаси яратиб, ҳар 4 йилда тупроқларнинг озиқа моддалар билан таъминланганлик ҳолатига тегишли ўзгартиришлар киритиб боради ва тупроқнинг  унумдорлик ҳолати бўйича тавсиялар тайёрлайди.
 • Талабномага мувофиқ “Республика агрокимёвий таҳлил маркази” ва унинг филиаллари томонидан кўрсатиладиган хизматлар қиймати (нархи) 15 фоиз олдиндан тўлов асосида агрокимёвий хаританома 2 нусхада ишлаб чиқилади, белгиланган тартибда бажарилган иш далолатномаси, ҳисоб-фактура ва таққослаш далолатномаси билан буюртмачига бир нусхасини етказиб берилади (бир нусхаси "Республика агрокимёвий таҳлил маркази"да сақланади) ва қолган 85 фоиз тўлов амалга оширилади.
 • “Республика агрокимёвий таҳлил маркази” ва унинг филиаллари томонидан танланган алоҳида майдонларда “Агрокимёвий хаританомалар”да белгиланган минерал ўғитларнинг қўлланилиши муддат ва меъёрлари устидан муаллифи назоратини ўрнатади.
Биз хақимизда
Наши постоянные заказчики ценят в нас честность, открытость, умение оперативно реагировать в той или иной ситуации. Риск и затраты окупаются с лихвой, если правильно, не сворачивая с пути, идти к намеченной цели. бизнесу
Контактлар
Тошкент вил. Қибрай тум. Бобур кўч. 8-уй. 111215.
Аризани тўлдиринг
ва бизнинг менеджер сиз билан боғланади
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена